Avbokning av flyttstädning i Malmö

Ska ske 24 timmar innan städtillfället

Måste ske på vardagar

Måste meddelas via mail eller sms.

AVBOKNING
Om du måste avboka din flyttstädning Malmö ska det ske senast 24 timmar före avtalat
datum för städningen. Om så inte sker kommer du att debiteras med fullt pris.

 Skulle E-städ, av någon anledning, tvingas avboka flyttstädningen Malmö ska det ske senast
tre arbetsdagar före avtalad städdag. I annat fall ersätter vi dig som kund med 560 kr
exklusive moms för den merkostnad som avbokningen medfört.

 

Share Button

______________________________________________________________