Allmänna Villkor hos flyttstädning Malmö

Allmänna Villkor hos flyttstädning Malmö

STÄDGARANTI / REKLAMATION

Det är viktigt att du som anlitar E-städ i Malmö blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna
dig trygg när du anlitar flyttstädfirma i Malmö. Vi på flyttstädning Lueå erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs 5-dagarsgaranti innebär att vi
tar ansvaret för att städningen blir godkänd och att eventuella missar snabbt åtgärdas.

1.1-► Om du vill reklamera utfört arbete måste du göra det inom fem arbetsdagar. Reklamation
senare än fem arbetsdagar godtas inte.
1.2-► Vid reklamation vidtas åtgärder utifrån respektive situation. Generellt åtgärdas problem av
ordinarie städare. Skulle en skada inträffa vidtas åtgärder genom ersättning eller reparation av
skadat föremål.
1.3-► Reklamationen är ogiltig och ersättning betalas inte om E-städ i Malmö får inte möjlighet att rätta till
felet eller om kunden själv åtgärdat brister i städningen eller själv reparerat skador.

FÖRE STÄDNING

2.1-► El och belysning ska finnas i bostaden eller utrymmet när en flyttstädning ska utföras. Objektet ska vara tömd på allt bohag.
Om det finns möbler eller annat kvar i bostaden måste det meddelas E-städ i Malmö före flyttstädningen.
2.2-► Kyl och frys ska vara tömda och avfrostade. Dörrarna ska vara lämnade på glänt för att
undvika dålig lukt.
2.3-► Kyl, frys och spis ska vara framdragna. Är de inte det kommer de endast att rengöras på
åtkomliga ytor. Golvet under kyl eller frys rengörs i görligaste mån genom att gallret mot golvet
lossas.
2.3-► Vid avvikelser från ovanstående debiteras du som kund 180 kr.
2.4-► Observera att E-städs personal i Malmö inte drar ut kyl, frys, spis, tvättmaskin och/eller torktumlare.
Det beror på risken för repor och skador på golv och i tak.
2.5-► Skadad inredning, som trasiga armaturer eller elinstallationer, trasiga skåpluckor eller fönster
kommer inte att hanteras av E-städs personal i Malmö.
2.6-► Endast fönster som går att öppna utan risk för att de går sönder putsas. Fönstren ska också gå
att nå med ett 3-stegs trappstege. E-städs personal putsar inte fönster som bedöms vara skadade
eller utgöra risk för personalen.

DET HÄR INGÅR I FLYTTSTÄDNINGEN

(Checklista finner Du även på startsidan av vår hemsida)

Flyttstädning av kök

Spis, ugn och värmeskåp rengörs noggrant; alla ytor, även bakom Kyl och frys; alla ytor, även bakom Samtliga skåp och luckor rengörs noggrant Ventilering, fläkt och fast belysning rengörs Alla arbetsbänkar rengörs Armaturer rengörs Allt kakel tvättas Dammtorkning av samtliga målade ytor Golv rengörs tillsammans och eventuella glasytor

Flyttstädning av badrum

Badrumsskåp och speglar samt fast belysning rengörs och putsas Kakel avkalkas och tvättas Klinker och kranar, duschväggar och badkar rengörs och poleras Toalett desinfekteras och rengörs Rör torkas av Ventilering och golvbrunn rengörs

Fönsterputs vid flyttstädning

Alla fönster putsas, på in- och utsida.

Flyttstädning av övriga rum

Fönsterbänkar rengörs samt eluttag rengörs Rengöring och dammtorkning av och bakom element Garderober, luckor och handtag våttorkas Golv, golvlister och trösklar våttorkas Väggar och tak dammtorkas

DET HÄR INGÅR INTE I FLYTTSTÄDNING

(Självklart kan du beställa nedanstående tjänster som tillägg)

3.1-► Städning av balkong och/eller uterum, fönsterbleck utomhus, förråd, tvättstuga och garage.

3.2-► Tvätt av persienner

3.3-► Våttorkning av väggar och tak.

3.4-► E-städ rengör endast väggar i badrum om väggfärgen är fukttålig.

BOKNING

4.1-► Bokning sker via hemsidan eller via telefon. Din bokning bekräftas genom e-post och sms oftast inom

AVBOKNING

5.1-► Om du måste avboka din flyttstädning i Malmö ska det ske senast 24 timmar före avtalat datum för
städningen. Om så inte sker kommer du att debiteras med fullt pris.
5.2-► Skulle E-städ i Malmö, av någon anledning, tvingas avboka flyttstädningen ska det ske senast tre
arbetsdagar före avtalad städdag. I annat fall ersätter vi dig som kund med 560 kr exklusive moms för
den merkostnad som avbokningen medfört.

SANERING

Sanering innebär städning där vissa utrymmen – eller hela bostaden – är onormalt nedsmutsad. Det
gäller även vid svåra fläckar, ingrodd smuts på köksgolv, kraftig nedkalkning i badrum och liknande.

6.1-► E-städ i Malmö förbehåller sig rätten att avsäga oss flyttstäduppdrag i Malmö och örter runt om Malmö om vi bedömer bostaden som
onormalt nedsmutsad. Du har då möjlighet att välja att städningen debiteras per timme – eller få ett
nytt fast pris, baserat på bostadens skick. Detta är dock ovanligt, men det händer att E-städ ombeds
att städa bostäder som snarare behöver sanering istället för städning.
6.2-► Kraftigt nedsmutsade ugnsplåtar och -galler, spisplattor och ugn kan vara omöjliga att få rena
då smutsen bränts fast. Det samma gäller kraftiga kalkavlagringar i badrum.

NYCKLAR OCH FÖRSENING

7.1-► E-städ i Malmö behöver få tillgång till bostaden/lokalen på plats.
7.2-► Som kund behöver du naturligtvis inte närvara under flyttstädning. Däremot vi ser gärna att du
är på plats avtalad tid för att öppna och visa oss runt.
7.3-►Du som kund kan komma överens med aktuell lokalvårdare, som du fått direktnummer till på
din bokningsbekräftelse, om att lämna/hämta nycklar vid ett annat tillfälle eller på en annan plats.
7.4-► Vårt mål är att alltid vara på plats på överenskommen tid, men ibland kan det uppstå
situationer som vi inte kan styra över. Exempel på sådan situation är trafikolycka, vägarbete,
trafikkontroll etc. Då försöker vi i den mån det går att höra av oss till kunden.

7.5-► Skulle du som kund drabbas av en försening kan du göra följande: Du kan om möjlig vänta i 15
minuter, då de flesta förseningar inte är längre än så. Kan du inte, av olika anledningar, vänta eller
om förseningen är längre än 15 minuter så är det bra om du hör av dig till oss. I första hand på det
nummer du fick på din bokningsbekräftelse och i andra hand till växeln. Då kan vi exempelvis
bestämma en annan plats vi ska ex. hämta nycklarna på etc.
7.6-► Ersättning?
Vi ersätter inte förseningar som uppstår pga. yttre omständigheter, ej heller vid ex. skada/ fel på
bilen som skett under natten, eller plötslig sjukdom som inte gick att förutse. Skulle vi bli
mer än 1 timme försenade av annan anledning och vi inte hört av oss till dig som kund, samt att du
inte lyckats få tag på oss, ersätter vi dig som kund med 200 kr, inkl. moms för besväret

BETALNINGSVILLKOR

8.1-► Din faktura från E-städ i Malmö är på tio dagar. Alla fakturor överlåts utskickas från Fortnox finans. Vid beställning av
städning genomförs en kreditkontroll; du får en kopia av kreditkontrollen skickad till dig med post.
8.2-► Om du inte är berättigad till RUT-avdrag (50% av beloppet) och vår flyttstäd ansökan avslås debiteras
du fakturans hela belopp.
8.3-► Fakturan för din flyttstädning skickas via e-post. Om du som kund önskar att få fakturan via
post meddela detta vid bokningen.

UPPDRAGET

9.1-► E-städ i Malmö – ska utföra tjänsten fackmässigt och samråda med kunden – dig – i den utsträckning
det behövs och är möjligt. Om E-städ skulle behöva förmedla uppdraget vidare till en av våra
underleverantörer så förbehåller vi oss rätten att göra detta utan skyldighet eller ansvar att
ytterligare kommunicera detta till beställaren av tjänsten.
9.2-► E-städ i Malmö tillhandahåller den utrustning som krävs för att utföra flyttstädningsuppdraget.

INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter på E-städ

För E-städ är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta E-städ. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken